Clubregelement

Trofee ‘GWT’ 2020= CLUBLAUREAAT

 • Lukken in de Provinciale Bijeenkomst.
 • Lukken in minimum 4 eigen organisaties: Openingsrit – Geelse lenterit – Ronde van Geel – Twee daagse – De familie fietsdag – Provinciale bijeenkomst.
 • Een minimum aantal punten behalen in de periode 01 januari – 31 december. Voor 2020 is dit aantal vastgesteld op 93.

Puntentelling van 01 Januari tot 29 Februari en van 01 Oktober tot 31 December.

-max. 1 punt per weekend voor een rit van Cycling Vlaanderen .  Zowel VTT als Cyclo

Puntentelling van 01 Maart tot 30 September.

-Iedere éérste uitstap van het weekend telt voor 3 punten, de tweede uitstap voor 1 punt.

-Feestdagen tellen altijd voor 3 punten.

-Enkel de ritten vermeld op de site komen in aanmerking, uitgezonderd midweek ritten.

Behalen van dit laureaatschap geeft recht op teruggave van de vergunnings bijdrage.

 Financiële tussenkomst voor een meerdaagse fietstocht.

Leden van de Geelse Wielertoeristen, vergunninghouders of kringers, die een fietstocht van 3 dagen of meer willen organiseren, kunnen aanspraak maken op een financiële tussenkomst. Deze tussenkomst wordt bepaald op € 5.00 per persoon per fietsdag.

Bovendien dient aan volgende voorwaarden voldaan te zijn:

 • De Raad van Beheer dient schriftelijk op de hoogte gebracht te worden van het voornemen een fietstocht te organiseren. Dit dient gemeld te worden aan het secretariaat minimum 3 maanden voor aanvang van de tocht.
 • De aanvraag dient goedgekeurd te zijn door de Raad van Beheer op de maandelijkse bestuursvergadering.
 • De activiteit dient een clubactiviteit te zijn, dwz. verschenen op de Website en opengesteld voor alle leden.
 • Het aantal deelnemers dient te bestaan uit minimum 6 fietsende clubleden, die inschrijven via de schatbewaarder.
 • De deelnemers moeten het jaar voordien aan minimum 3 eigen organisaties deelgenomen hebben.                        Waaronder: openingsrit; Geelse lenterit; ronde van Geel; 2-daagse; Fam. fietsdag.

Vergoeding voor verplaatsing

Er wordt een km-vergoeding (0,20 € per afgelegde km) gegeven aan de bestuurder van zijn voertuig voor de verplaatsing naar de vertrekplaats van een rit en terug naar huis indien voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • Er wordt vertrokken op de plaats en uur die op de Website vermeld zijn.
 • Het aantal deelnemers dient te bestaan uit minimum 6 fietsende clubleden
 • De bestuurder is gevraagd door één van de bestuursleden.
 • Er dient getracht te worden om met zo weinig mogelijk wagens de verplaatsing te maken, dwz. het aantal plaatsen per wagen dient maximaal benut te worden.
 • Alle deelnemers dienen in te schrijven ten laatste op de datum vermeld op de Website en na betaling van 5 € per inschrijving of de prijs die anders vermeld staat.

Indien er nog vragen zijn over deze reglementen, kan je steeds terecht bij de bestuursleden.

Kledijwaarborg

Kledij wordt na 3 jaar vervangen, er is een kledij waarborg gegeven door de leden van 150€. Indien men voldoet aan de kledij voorwaarden kan er per jaar 50€ terug verdiend worden. Hiervoor moet er in de loop van het jaar 15 ritten gereden zijn waarvan 3 eigen organisaties (fam. fietsdag telt voor 2)  D.w.z. dat ondanks onvoorziene omstandigheden, de leden een gemiddelde van 15 ritten/jaar reden waarvan 3 eigen organisaties. Afwijkingen dienen door de bestuursleden gesteld te worden naar de leden toe (statutaire vergadering).

Eigen organisaties zijn: openingsrit; Geelse lenterit; Ronde van Geel; fam. fietsdag en 2-daagse.