Clubregelement

De Geelse Wielertoeristen hebben fietsers en kringers.

Fietsers zijn de leden die op zaterdag en zondag gezamelijk een fietstocht maken met de race fiets.

Kringers zijn leden die in groep op regelmatige basis (2x per maand) een fietstocht of wandeling doen met de gewone of elektrische fiets.

Financiële tussenkomst voor een meerdaagse fietstocht.

Leden van de Geelse Wielertoeristen, vergunninghouders of kringers, die een fietstocht van 3 dagen of meer willen organiseren, kunnen aanspraak maken op een financiële tussenkomst. Deze tussenkomst wordt bepaald op € 5.00 per persoon per fietsdag.

Bovendien dient aan volgende voorwaarden voldaan te zijn:

  • De Raad van Beheer dient schriftelijk op de hoogte gebracht te worden van het voornemen een fietstocht te organiseren. Dit dient gemeld te worden aan het secretariaat minimum 3 maanden voor aanvang van de tocht.
  • De aanvraag dient goedgekeurd te zijn door de Raad van Beheer op de maandelijkse bestuursvergadering.
  • De activiteit dient een clubactiviteit te zijn, dwz. verschenen op de Website en opengesteld voor alle leden.
  • Het aantal deelnemers dient te bestaan uit minimum 6 fietsende clubleden, die inschrijven via de schatbewaarder.
  • De deelnemers moeten het jaar voordien aan minimum 3 eigen organisaties deelgenomen hebben.                        Waaronder: openingsrit; Geelse lenterit; ronde van Geel; 2-daagse; Fam. fietsdag.

Vergoeding voor verplaatsing

Er wordt een km-vergoeding (0,20 € per afgelegde km) gegeven aan de bestuurder van zijn voertuig voor de verplaatsing naar de vertrekplaats van een rit en terug naar huis indien voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • Er wordt vertrokken op de plaats en uur die op de Website vermeld zijn.
  • Het aantal deelnemers dient te bestaan uit minimum 6 fietsende clubleden
  • De bestuurder is gevraagd door één van de bestuursleden.
  • Er dient getracht te worden om met zo weinig mogelijk wagens de verplaatsing te maken, dwz. het aantal plaatsen per wagen dient maximaal benut te worden.
  • Alle deelnemers dienen in te schrijven ten laatste op de datum vermeld op de Website en na betaling van 5 € per inschrijving of de prijs die anders vermeld staat.

Indien er nog vragen zijn over deze reglementen, kan je steeds terecht bij de bestuursleden.

Kledijwaarborg

Fietsers:

Kledij wordt na 3 jaar vervangen, er is een kledij waarborg gegeven door de leden van 150€. Indien men voldoet aan de kledij voorwaarden kan er per jaar 50€ terug verdiend worden. Hiervoor moet er in de loop van het jaar 15 ritten gereden zijn. Afwijkingen dienen door de bestuursleden gesteld te worden naar de leden toe (statutaire vergadering).

Kringers:

Kledij wordt na 3 jaar vervangen, er is een kledij waarborg gegeven door de leden van 75€. Indien men voldoet aan de kledij voorwaarden kan er per jaar 25€ terug verdiend worden. Hiervoor moet er in de loop van het jaar 4 ritten gereden zijn. Afwijkingen dienen door de bestuursleden gesteld te worden naar de leden toe (statutaire vergadering).

Lidgeld

Voor fietsers bedraagt het lidgeld bedraagt 15€ per jaar per persoon. Hier komt nog 28 of 33€ bij voor de aansluiting bij Cycling Vlaanderen (28€ individuele vergunning en 33€ familie vergunning)

Voor de kringer bedraagt het lidgeld 15€ per koppel.