Download

Jaarkalender Kringers 2020: Ritten kringers

Kalender fietsers 2020:  gwt kalender 2020

Formulier ongeval aangifte Cycling Vlaanderen:

AANGIFTE_ONGEVAL_RECREANTEN

https://cycling.vlaanderen/downloads/verzekering/aangifte-ongeval

Puntenberekening clublaureaat

Berekening clublaureaat 2020